KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Dámské
e-shop zdarma Dětské
e-shop zdarma Pánské
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma english



Reklama:
 

 

 

TENTO ESHOP MÁ JIŽ SVÁ LÉTA ZA SEBOU A POMALU A JISTĚ NÁS BRZY OPUSTÍ, BUDE ZRUŠEN. OBJEDNÁVKY JIŽ NYNÍ NEBUDOU MOŽNÉ - ZBOŽÍ SE PŘESUNULO NA TENTO PRODEJNÍ PORTÁL -  KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDETE zde.

 

o b c h o d n í   p o d m í n k y

 

Obchodní podmínky internetového obchodního domu www.bogy.eshop-zdarma.cz

 

 

Provozovatelem internetového obchodu je společnost BOGY s.r.o. , ičo: 269 30 447

Kupní smlouva

 

 • Kupující odesláním objednávky z internetového obchodního domu http://www.bogy.eshop-zdarma.cz uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku.

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodního domu http://www.bogy.eshop-zdarma.cz jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku registrace.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 • Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

 • Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.

 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu http://www.bogy.eshop-zdarma.cz . Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

Kupní cena

 • Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží (nejsme plátci DPH) , a dalších poplatků jako pojištění dopravy, recyklačního poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.

 • Cena u položek označených jako akce nebo sleva platí pouze do vyprodání zásob na skladě nebo do sděleného termínu.

 • Aktuální podmínky dopravy lze získat na www.cpost.cz

Pojištění

Zboží je vždy po dobu přepravy pojištěno.

 

Osoby oprávněné zásilku převzít

 • Oprávněnou osobou převzít zásilku je :Kupující nebo osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

Reklamace

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

Kontaktní centrum

 • Kontaktní centrum a odběrní místo prodávajícího je :

 • BOGY s.r.o., Jugoslávská 5, Brno  613 00 - IČO: 269 30 447 - tato adresa souží pouze jako odběrní místo pro výdej internetových objednávek – jen po předchozí domluvě

 • tel: 608 219 479 (kontaktní osoba - Janečková Petra)

 • web: www.bogy.cz, - email:jeans@bogy.cz, bogy.cz@seznam.cz

 • e-shop: www.bogy.eshop-zdarma.cz

Důvěrnost informací

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

 • Prodávající se zavazuje při nakládání s osobní daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.

 • Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke skladování a zpracování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět, v uvedené lhůtě, na adresu Prodávajícího (určující je datum převzetí zboží Kupujícím a datum odeslání Prodávajícímu zpět). Prodávající vrátí zpět zákazníkovi cenu zboží bez poplatků, které byly při dodání zboží zákazníkovi účtovány, a to do 30ti dnů předem dohodnutým způsobem. V případě že zboží, které bylo Kupujícím v zákonné lhůtě vráceno Prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude Kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením.

 • Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy do 24 hodin od odeslání objednávky provedením jejího storna v systému elektronického obchodu www.bogy.eshop-zdarma.cz, pokud objednávka nebyla v této lhůtě Prodávajícím potvrzena.

 • V případě, že již bude cena zboží uhrazena, je Prodávající oprávněn náklady na objednávky Kupujícímu jednostranně započíst.

 • Prodávající má právo jednostraně v odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace na dálku.

Závěrečná ustanovení

 • Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.

Způsob platby a dodací podmínky

 • Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení prostřednictvím České pošty, a.s. Dobírka je zrušena - Nově jsme zavedli platbu za zboží po území České republiky pouzena náš účet , a to převodem, vkladem na účet nebo pošt.složenkou na účet.V potvrzovacím e-mailu obdržíte fakturu s podklady k platbě (číslo účtu a variabilní symbol, apod.). Jakmile částku obdržíme, ihned zboží expedujeme - to platí u zboží, které máme skladem.

 • Platbu přijímáme pouze na náš účet - za zboží lze zaplatit bankovním převodem, vkladem přímo na náš účet nebo poštovní složenkou na účet - v žádném případě neposílejte složenky na naši adresu, zde není možné zajistit, že nám bude řádně složenka předána!!!

 • Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 7 do 21 dnů po odeslání Vaší objednávky (pokud je zboží skladem, je dodání možné i dříve cca 3 dny- U zboží, které je nutné nechat vyrobit, je lhůta prodlouženo cca na 4-5týdnů)

 • V případě, že z různých důvodů bude dodací lhůta delší, či nebude v dohledné době možné vyřídit objednávku celou, budeme Vás o tom informovat a na základě naší dohody tuto objednávku vyřídíme či zrušíme

 • Zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

 

Poštovné (orientační) a způsoby dopravy

 

platba na účet- Velkoobchod

Česká pošta-obchodní balík-ČR

200 až 250,- kč

platba na účet Maloobchod -ČR

Česká pošta-ČR

64,- kč (standartní)

37,- kč (1ks čepice)

26,- kč(dárkový šek)

platba na účet taneční skupiny

obchodní balík-ČR

Česká pošta-ČR

 

platba na účet - větší zakázky - taneční skupiny

200 až 250,- kč - dle počtu balíků

platba na účet Maloobchod -SR

zasílání na Slovensko dle váhy balíku (aktuální cenu sdělíme až po zvážení Vaší objednávky) prostřednictvím České pošty

4€ (1ks čepice)

8,3€ (2ks kalhot)

12,8€ (velký balík)

 

 

 • Osobní odběr byl opět obnoven - v případě osobního odběru je možné platit hotově bez jakýchkoliv poplatků (od 20.2.2012 nabízíme nově možnost osobního odběru v Brně na Jugoslávské 5, a to pouze po předchozí domluvě – místo je v areálu, kde se nachází sportbar Balkán)

 • Česká pošta - k ceně objednávky do 2000,- Kč bude připočtenopro zásilky s místem dodání v rámci České republiky, poštovné dle výběru. U objednávek zboží, které je skladem v ceně nad 2000,- Kč (včetně) bude poštovné pro dodávky na území České republiky zdarma + dárek v hodnotě 100,-kč. V rámci Slovenské republiky bude poštovné zdarma při objednávce v hodnotě nad a včetně 3500kč + malý dárek.

 • Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad s cenou za zboží a vyúčtováním poštovného

 • Balné se neúčtuje

   

  NÍŽE UVEDENÝ TEXT JE OKOPÍROVÁN Z OFICIÁLNÍCH STRÁNEK CESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE A ŘEŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ESHOPŮ OHLEDNĚ VRACENÍ POŠTOVNÉHO:

   

  E-shopy: mají vrátit poštovné?

  DOTAZ: Na základě čeho by měly internetové obchody vracet svým zákazníkům při odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku také náklady na dodání zboží? Který zákon tuto povinnost stanoví?

  V českém právu tuto povinnost stanoví § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále lze vyjít z rozsudku Soudního dvora EU ze dne 15. dubna 2010 ve věci C-511/08, který je výkladem evropské směrnice 97/7/ES a má svůj význam rovněž pro výklad ustanovení občanského zákoníku, kde je obsažena právní úprava smluv uzavíraných distančním způsobem, respektive tzv. distančních smluv. Z uvedeného rozsudku Soudního dvora EU přitom vyplývá, že mezi finanční částky vracené po odstoupení od distanční smlouvy patří rovněž náklady na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel na základě uzavřené smlouvy uhradil vedle kupní ceny. Do toho rámce lze zařadit např. položky označované jako poštovné a balné.

  V § 1829 odst. 1 občanský zákoník stanoví, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta v případě kupních smluv běží ode dne převzetí zboží. Bylo-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží daná lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smluv, jejichž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, je však počátkem lhůty naopak den převzetí první dodávky.

  Dle § 1829 odst. 2 pak platí, že nebyl-li spotřebitel o využití tohoto práva poučen, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

  V § 1832 odst. 1 pak na uvedené navazuje povinnost podnikatele vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Je však třeba upozornit na okolnost, že vrácení částky, kterou podnikatel přijal jako platbu za dodání zakoupeného výrobku, je dle § 1832 odst. 2 limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud tedy spotřebitel zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání, podnikatel mu plnou cenu takovéhoto způsobu dodání vrátit nemusí.

  Podnikatel také nemusí vracet přijaté peněžní prostředky, dokud mu spotřebitel zakoupené zboží nevrátil či alespoň neprokázal, že je již podnikateli odeslal (§ 1832 odst. 4). Smluvní strany si tedy sice mají po odstoupení navzájem vrátit poskytnutá plnění, je však na spotřebiteli, aby v tomto směru učinil první krok. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady. Musí však o této skutečnosti být podnikatelem předem poučen. Pokud tak podnikatel neučiní, je povinen na základě § 1832 odst. 3 i k úhradě těchto nákladů.

   

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

81531 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!